Prvi godišnji sastanak i seminar EUROSAI Radne grupe za reviziju opština

09. oktobar 2017. godina
Prvi godišnji sastanak i seminar EUROSAI Radne grupe za reviziju opština

Delegacija Državne revizorske institucije koju su činili dr Duško Pejović, vrhovni državni revizor, Slavica Đurić, državni revizor i Tomislav Jovanović, viši savetnik za evropkse integracije,učestvovala je u radu prvoggodišnjeg sastanka EUROSAI Radne grupe za reviziju opština i prvog seminarana temu revizijeopština za vrhovne revizorske institucije članice EUROSAI, održanim u Rigi, Letonija, od 5. do 7. oktobra 2017. godine, u organizaciji VRI Letonije i VRI Litvanije.Sastanku je prisustvovalo 64 učesnika iz 30 zemalja.


Na prvom godišnjem sastanku EUROSAI Radne grupe za reviziju opština razmatranje plan implementacije tri strateška cilja iz Plana rada ove EUROSAI Radne grupe za period 2017-2019. godine. Učesnici su razmenjivali iskustva o najboljim praksama u postupku revizije opština, razgovarali o sistemima eksterne revizije opština u Evropskoj uniji, mogućnostima sprovođenja koordinisanih revizija,kao i drugim strateškim pitanjima.


Tema prvog seminara EUROSAI Radne grupe za reviziju opština bila je „Dodatna vrednost koju ostvaruju vrhovne revizorske institucije kroz revizije opština“. Seminar je imao za cilj da definiše konkretne rezultate ostvarene kroz rad vrhovnih revizorskih institucija na planu revizije opština, kao i razmenu informacija o razvoju sistema planiranja u opštinama. Dodatna vrednost je predložena kao centralna tema seminara kako bi se istakao značaj revizije opština, kao i direktna i indirektna korist od te revizije na lokalnom i nacionalnom nivou.


Sledeći godišnji sastanak EUROSAI Radne grupe za reviziju opština biće održan u Beogradu, u jesen 2018. godine.


EUROSAI Radna grupa za reviziju opština ustanovljena je juna 2016. godine. Njeno članstvo broji 27 VRI članica EUROSAI. VRI Litvanije je inicijator i predsedavajući Radnom grupom. Imajući u vidu značaj nadležnosti Institucije za reviziju budžeta lokalnih vlasti, Državna revizorska institucija Republike Srbije je u decembru 2016. godine postala članica EUROSAI Radne grupe za reviziju opština sa ciljem daljeg razvoja metodologije revizije, kao i doprinosa unapređenju sistema revizija opština tako da rezultati revizija dovedu do pozitivnih promena za njihove stanovnike.


Sastanak je održan uz podršku projekta "Unapređenje revizije na lokalnom nivou za efikasnije upravljanje javnim finansijama", koji sprovode Državna revizorska institucija i Program ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a koji je finansiran od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).