Unapređenje upravljanja javnim finansijama na lokalnom nivou

16. novembar 2015. godina
Unapređenje upravljanja javnim finansijama na lokalnom nivou

Situacija u jedinicama lokalne samouprave nije sjajna, što se može videti iz izveštaja o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta i pravilnosti poslovanja gradova i opština, rekao je dr Duško Pejović, vrhovni državni revizor u Sektoru za reviziju budžeta lokalnih vlasti. On je na skupu „Unapređenje upravljanja javnim sredstvima na lokalnom nivou“ istakaoda se ključni problemi odnose na nepravilno korišćenje javnih sredstavai upravljanje javnom imovinom, zatim, nedovoljno poštovanje pravila i procedura, kao i to što interna revizija nije uspostavljena kod brojnih revidiranih subjekata.

U prethodne četiri godine dali smo više od 1500 preporuka o tome, kao i preporuku da bi država morala više da se posveti potencijalno koruptivnoj oblasti – davanju javne imovine u zakup, naglasio je Pejović.

Kori Udovički, ministarka državne uprave i lokalne samouprave izjavila je da će u 2016. godini biti smanjena izdavanja iz republičkog budžeta za jedinice lokalne samouprave. Ona je navela da će 2016. godina biti godina rešavanja finansijskog položaja lokalnih samouprava, kao i da se u njenom prvom kvartalu očekuje donošenje zakona o finansiranju jedinica lokalne samouprave.

Dr Zoran Perišić, predsednik Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) ocenio je da je svrha programa, koji partnerski realizuju Državna revizorska institucija i SKGO, unapređenje efikasnosti upotrebe javnih finansija na lokalnom nivou.

Program je omogućio dvosmernu komunikaciju između Državne revizorske institucije i jedinica lokalne samouprave, koja do sada nije postojala, rekao je Perišić.

Krister Asp, ambasador Švedske u Srbiji, je naveo da je ta zemlja, prepoznavši značaj reformi u ovoj oblasti, obezbedila 12 miliona evra za realizaciju različitih projekata u Srbiji.

Konferenciju „Unapređenje upravljanja javnim sredstvima na lokalnom nivou“ organizovala je Stalna konferencija gradova i opština povodom završetka projekta koji je Program ujedinjenih nacija zarazvoj (UNDP) realizovao u saradnji sa Državnom revizorskom institucijom, Ministarstvom finansija, Upravom za javne nabavke, Republičkom komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Pravosudnom akademijom i SKGO, a koji je finansirala Kraljevina Švedska.