Државна ревизорска институција

Сектор број 1

Р.Бр. Субјект ревизије 1 2 3 4 5
1 Завршни рачун буџета Републике Србије за 2020. годину
2 Управа за игре на срећу, Београд
3 Министарство финансија, Београд
4 Управа за заједничке послове републичких органа, Београд
5 Mинистарство унутрашњих послова, Београд
6 Државно веће тужилаца, Београд
7 Министарство одбране, Београд
8 Врховни касациони суд, Београд
9 Министарство просвете, науке и технолошког развоја
10 Канцеларија за информационе технологије и електронску управу, Београд
11 Основно јавно тужилаштво у Чачку
12 Правосудна академија Београд
13 Министарство културе и информисања
14 Управни суд, Београд
15 Високи савет судства, Београд
16 Прекршајни апелациони суд, Београд
17 Више јавно тужилаштво у Сремској Митровици
18 Основно јавно тужилаштво у Новом Саду
19 Више јавно тужилаштво у Нишу
20 Основно јавно тужилаштво у Нишу
21 Грађевински факултет, Београд
22 Учитељски факултет, Београд
23 Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад
24 Технолошко-металуршки факултет, Београд
25 Виши суд у Крагујевцу
26 Канцеларија за управљање јавним улагањима, Београд
27 Факултет организационих наука, Београд
28 Комесаријат за избеглице и миграције
29 Машински факултет, Београд
30 Студентски центар, Нови Сад
31 Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
32 Универзитет у Нишу
33 Економски факултет у Нишу
34 Електротехнички факултет, Београд
35 Академија техничко-уметничких струковних студија Београд
36 Ревизија сврсисходности - Заштита непокретних културних добара
37 Ревизија сврсисходности - Информациони систем eсДневник
38 Ревизија сврсисходности - Превенција клизишта у Републици Србији
39 Ревизија сврсисходности - Управљање информационим системом локалне пореске администрације
40 Министарство спољних послова, Београд
41 Заштитник грађана, Београд
42 Виши суд у Београду
43 Студентски центар, Београд
44 Универзитет у Новом Саду
45 Академија уметности, Универзитет у Новом Саду
46 Технолошки факултет, Универзитет у Новом Саду
47 Консолидовани извештај Републике Србије за 2020. годину

Сектор број 2

Р.Бр. Субјект ревизије 1 2 3 4 5
1 Градска општина Младеновац
2 Градска општина Нишка Бања
3 Градска општина Пантелеј
4 Градска општина Гроцка
5 Градска општина Палилула
6 Градска општина Чукарица
7 Градска општина Вождовац
8 Градска општина Барајево
9 Општина Ковачица
10 Општина Александровац
11 Градска општина Звездара
12 Градска општина Раковица
13 Аутономна покрајина Војводина
14 Град Београд
15 Управа за аграрна плаћања
16 Градска општина Земун
17 Јавно предузеће „Пројектовање“ Пећинци
18 Јавно комунално предузеће „Зеленило Панчево“ Панчево
19 Јавно комунално предузеће „Водовод“ Сремска Митровица
20 Спортски центар „Ташмајдан“ доо, Београд
21 Градска општина Лазаревац
22 Општина Куршумлија
23 Општина Мало Црниће
24 Градска општина Нови Београд
25 Градска општина Сопот
26 Градска општина Савски венац
27 Градска општина Медијана
28 Општина Трговиште
29 Јавно комунално предузеће „Градска чистоћа“ Нови Пазар
30 Јавно комунално предузеће „Топлана-Ваљево“ Ваљево
31 Јавно комунално предузеће „Комуналне службе“ Пожаревац
32 Јавно комунално предузеће „Градска топлана“ Ужице
33 Јавно комунално предузеће „Шумадија“, Крагујевац
34 Привредно друштво за изградњу електроенергетских објеката „Електроизградња“ доо, Београд
35 Јавно предузеће „Водовод и канализација“, Лозница
36 Јавно комунално стамбено предузеће „Комстан“, Трстеник
37 Јавно комунално предузеће „Путеви“, Краљево
38 Јавно предузеће „Аутопревоз Кикинда“, Кикинда
39 Јавно комунално предузеће „Водовод Златибор“, Чајетина
40 Јавно комунално предузеће "Обреновац"
41 Ревизија сврсисходности -Управљање квалитетом ваздуха
42 Ревизија сврсисходности - Ефикасност решавања проблема напуштених животиња
43 Ревизија сврсисходности - Ефикасност наплате накнаде за одводњавање
44 Ревизија сврсисходности - Управљање вађењем речних наноса из реке Дрине
45 Зелени фонд Републике Србије, Београд
46 Министарство заштите животне средине
47 Општина Кладово
48 Општина Рача
49 Општина Велика Плана
50 Општина Тутин
51 Општина Сврљиг
52 Општина Дољевац
53 Општина Бојник
54 Општина Брус
55 Општина Свилајнац
56 Општина Бабушница
57 Општина Нови Бечеј
58 Општина Велико Градиште
59 Општина Владимирци
60 Општина Мајданпек
61 Град Пожаревац
62 Град Ваљево
63 Општина Мали Иђош
64 Град Шабац
65 Општина Ариље
66 Општина Ириг
67 Град Смедерево
68 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Сјеница“, Сјеница
69 Јавно комунално предузеће „Наш дом По“, Пожега
70 Јавно комунално предузеће „Рашка“, Рашка
71 Јавно комунално предузеће за стамбене услуге „Бор“, Бор
72 Комунално јавно предузеће „Ђунис“, Уб
73 Јавно комунално предузеће „Лим“, Пријепоље
74 Комунално јавно предузеће „Извор“, Петровац
75 Јавно предузеће за послове дистрибуције гаса „Ковин-гас“, Ковин
76 Јавно комунално предузеће „Наш дом Апатин“, Апатин
77 Јавно комунално предузеће „Чистоћа“, Сомбор
78 Јавно предузеће „Водоканал“, Бечеј
79 Јавно предузеће „Гас Темерин“, Темерин
80 Јавно предузеће „Врбас-гас“ за дистрибуцију природног гаса, Врбас
81 Јавно комунално предузеће за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис“, Београд
82 Јавно предузеће „Градско стамбено“, Београд
83 Општина Жагубица
84 ЈП спортско рекреативно пословни центар "Милан Гале Мушкатировић", Београд

Сектор број 3

Р.Бр. Субјект ревизије 1 2 3 4 5
1 Министарствo за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
2 Завршни рачун Републичког фонда за здравствено осигурање за 2020.г.
3 Консолидовани извештај Републичког фонда за здравствено осигурање за 2020.г.
4 Републички фонд за здравствено осигурање за 2020.г.
5 Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање за 2020.
6 Завршни рачун Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2020.г.
7 Министарство здравља
8 Центар за социјални рад Општине Босилеград
9 Центар за социјални рад Врање
10 Центар за социјални рад Вршац
11 Центар за социјални рад „Сава Илић“, Аранђеловац,
12 Центар за социјални рад општина Варварин и Ћићевац,
13 Дом здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка,
14 Дом здравља „Рума", Рума
15 Завршни рачун Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2020.
16 Национална служба за запошљавање, Крагујевац
17 Завршни рачун Националне службе за запошљавање, Крагујевац
18 Апотекарска установа Зајечар, Зајечар
19 Апотекарска установа Крушевац, Крушевац
20 Апотекарска установа Пирот, Пирот
21 Дом здравља „Др Милорад Мика Павловић“, Инђија
22 Ревизија сврсисходности - Професионална рехабилитација и подстицање запошљавања особа са инвалидитетом
23 Ревизија сврсисходности - Ефикасност и економичност поступка централизоване јавне набавке реагенаса
24 Дом Здравља "Др Јован Јовановић Змај", Стара Пазова
25 Дом Здравља Ивањица
26 Дом Здравља Опово
27 Дом Здравља Чачак
28 Дом Здравља Жабаљ
29 Дом Здравља Житиште
30 Дом Здравља Суботица
31 Дом Здравља Звездара Београд
32 Дом Здравља Савски Венац Београд
33 Дом Здравља Шид
34 Дом Здравља Сечањ
35 Дом Здравља Оџаци
36 Дом Здравља Кула
37 Дом Здравља Гроцка
38 Дом Здравља Смедерево
39 Дом Здравља Стари Град
40 Дом Здравља Врачар
41 Дом Здравља Др Бошко Вребалов, Зрењанин
42 Дом Здравља Душан Савић Дода Беочин
43 Апотекарска установа Врбас, Врбас
44 Апотекарска установа Јагодина, Јагодина
45 Дом здравља "Др Драга Љочић" Шабац
46 Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола

Сектор број 4

Р.Бр. Субјект ревизије 1 2 3 4 5
1 Министарство привреде, Београд
2 Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд
3 Јавно предузеће сточарско ветеринарски центар за репродукцију и вештачко осемењавање Велика Плана, Велика Плана
4 Предузеће за телекомуникације Телеком Србија ад, Београд
5 Акционарско друштво за производњу и промет отковака Застава ковачница, Крагујевац
6 Грађевинска дирекција Србије, Београд
7 Друштво са ограниченом одговорношћу Утва-авио индустрија, Панчево
8 Привредно друштво за изградњу електроенергетских објеката Електроисток-изградња доо, Београд
9 Предузеће за водне путеве Иван Милутиновић – ПИМ ад, Београд
10 Политика - Акционарско друштво за новинско-издавачку и графичку делатност, Београд
11 Графичко предузеће компанија Борба ад, Београд
12 Јавно предузеће за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у аутономној покрајини Косово и Метохија Мрежа-мост, Београд
13 Јавно предузеће Пошта Србије, Београд
14 Јавно предузеће Национални парк Фрушка Гора, Сремска Каменица
15 Јавно предузеће Србијагас, Нови Сад
16 Железнице Србије ад, Београд
17 Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља, Ресавица
18 Акционарско друштво за железнички превоз робе Србија Карго, Београд
19 Акционарско друштво за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима Транснафта, Панчево
20 Акционарско друштво за железнички превоз путника Србија Воз, Београд
21 Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију енергије и флуида и пружање услуга Енергетика, Крагујевац
22 Коридори друштво са ограниченом одговорношћу, Београд
23 Оператор дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција доо, Београд
24 Јавно предузеће за газдовање шумама Србијашуме, Београд
25 ЈВП Србијаводе, Београд
26 Јавно предузеће Службени гласник, Београд
27 Дирекција за мере и драгоцене метале, Београд
28 Завод за интелектуалну својину, Београд
29 Јавно предузеће Нуклеарни објекти Србије, Винча
30 Привредно друштво Нови Сад-Гас за дистрибуцију гаса, одржавање и извођење доо, Нови Сад
31 Водопривредно друштво Шајкашка доо, Нови Сад
32 Републички завод за судска вештачења ад, Нови Сад
33 Дирекција за водне путеве, Београд
34 Српска странка Заветници, Београд
35 Покрет обнове краљевине Србије, Београд
36 Водопривредно привредно друштво Ерозија доо, Ниш
37 Енерго-зелена доо, Инђија
38 Пољопривредна саветодавна и стручна служба Лесковац доо, Лесковац
39 Саобраћајно предузеће Ластра доо, Лазаревац
40 Здрава Србија, Чајетина
41 Руска странка, Шабац
42 Јавно предузеће за склоништа, Београд
43 Ревизија сврсисходности - Унапређење приступа изворима финансирања за развој малих и средњих предузећа и предузетника
44 Ревизија сврсисходности - Управљање националним парковима у Републици Србији
45 Ревизија сврсисходности - Унапређење пословног окружења малих и средњих предузећа и предузетника
46 Ревизија сврсисходности -Заштита потрошача у области снабдевања топлотном енергијом
47 Акционарско друштво за берзанско пословање и информисање продуктна берза, Нови Сад
48 Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности а.д., Београд
49 Пољопривредна саветодавна и стручна служба Ниш д.о.о., Ниш
50 Пољопривредна саветодавна и стручна служба Смедерево д.о.о., Колари
51 Геолошки завод Србије, Београд
52 Друштво са ограниченом одговорношћу Транспортгас Србија, Нови Сад
53 Јавно предузеће Скијалишта Србије, Београд
54 Југоинспект Београд а.д. за контролу квалитета и квантитета робе, Београд
55 Републичка дирекција за робне резерве, Београд
56 Српска банка а.д., Београд

Легенда

Започета ревизија
Ревизија у току
Нацрт извештаја
Предлог извештаја
Извештај