Др Душко Пејовић

Др Душко Пејовић рођен је 1960. године у Чајничу, у Босни и Херцеговини, где је завршио основну школу и гимназију. У Сарајеву је завршио Економски факултет, одсек пословне економије, финансијски смер. На Економском факултету Пале Универзитета у Источном Сарајеву завршио је постдипломске студије и 2004. године одбранио магистарски рад на тему – „Улога интерне контроле и интерне ревизије у процесу менаџмент одлучивања“. На Факултету пословне економије у Бијељини, Универзитета у Источном Сарајеву, 2010. године одбранио је докторску дисертацију под називом: „Планирање и документовање финансијске ревизије јавног сектора“ и стекао звање доктора економских наука.

Има више од 37 година радног стажа, од чега у рачуноводству и финансијама државних предузећа преко девет година, на позицији директора државних предузећа осам година, у ревизији јавног сектора Републике Српске близу осам година. У Државној ревизорској институцији Републике Србије почиње да ради крајем 2010. године као овлашћени државни ревизор. Функцију врховног државног ревизора и руководиоца Сектора за ревизију буџета локалних власти обављао је од 2012. до 2018. године. Народна скупштина Републике Србије изабрала га је 19. априла 2018. године за председника Савета Државне ревизорске институције, а по Закону о Државној ревизорској институцији постао је генерални државни ревизор и руководилац Институције.

На функцију председника Савета Државне ревизорске институције реизабран је 20. априла 2023. године, што подразумева и реизбор за генералног државног ревизора и руководиоца Институције.

До сада је објавио преко 50 стручних радова. Активни је предавач из области рачуноводства, финансија и ревизије за кориснике буџетских средстава и сертификовани предавач на Националној академији за јавну управу. Аутор је Приручника за ревизију јавног сектора и водећи коаутор Анализе кључних проблема у управљању јавним финансијама на локалном нивоу. Обављао је функцију председника Комисије за полагање испита за стицање ревизорских звања државни ревизор и овлашћени државни ревизор.

Током свог рада стекао је следеће сертификате: овлашћени рачуновођа, ревизор, овлашћени ревизор, овлашћени процењивач, овлашћени интерни ревизор и стални судски вештак финансијске струке, као и државни ревизор и овлашћени државни ревизор.

Учествовао је на бројним међународним скуповима посвећеним ревизији.

Ожењен је и има двоје деце.