Др Душко Пејовић

Др Душкo Пејовић рођен је 1960. године у Чајничу у Босни и Херцеговини, где је завршио основну школу и гимназију. У Сарајеву је завршио Економски факултет, одсек пословне економије, финансијски смер. На Економском факултету Пале Универзитета у Источном Сарајеву завршио је постдипломске студије и 2004. године одбранио магистарски рад на тему – „Улога интерне контроле и интерне ревизије у процесу менаџмент одлучивања“. На Факултету пословне економије у Бијељини Универзитета у Источном Сарајеву одбранио је 2010. године докторску дисертацију под називом: „Планирање и документовање финансијске ревизије јавног сектора“ и стекао звање доктора економских наука.

Има више од 30 година радног стажа, од чега у рачуноводству и финансијама државних предузећа преко девет година, као директор државних предузећа осам година, у ревизији јавног сектора Републике Српске близу осам година. У Државној ревизорској институцији Републике Србије почиње да ради крајем 2010. године као овлашћени државни ревизор. Функцију врховног државног ревизора и руководиоца Сектора за ревизију буџета локалних власти обављао је од 2012. до 2018. године, а 25. априла 2018. године изабран је на функцију председника Савета Државне ревизорске институције од стране Народне скупштине Републике Србије, уједно обављајући надлежности генералног државног ревизора и руководиоца Институције.

До сада је објавио преко 35 стручних радова и активни је предавач из области рачуноводства, финансија и ревизије за кориснике буџетских средстава. Аутор је Приручника за ревизију јавног сектора. Председник је Комисије за полагање испита за стицање ревизорских звања државни ревизор и овлашћени државни ревизор.

Током свог рада стекао је следеће сертификате: овлашћени рачуновођа, ревизор, овлашћени ревизор, овлашћени процењивач, овлашћени интерни ревизор и стални судски вештак финансијске струке, као и државни ревизор и овлашћени државни ревизор. Учествовао је на бројним међународним скуповима посвећеним ревизији. Када је реч о пројектима, учествовао је у седмогодишњем пројекту јачања капацитета који је спроводила Канцеларија за државну ревизију Шведске са врховном ревизорском институцијом Босне и Херцеговине, као и двогодишњем твининг пројекту „Јачање капацитета Државне ревизорске институције“ који је Државна ревизорска институција Републике Србије реализовала у сарадњи са Ревизорским судом Холандије и Канцеларијом генералног ревизора Велике Британије. Такође, учествовао је у твининг лајт пројекту „Контрола квалитета ревизија у Државној ревизорској институцији“, спроведеном са ВРИ Летонске Републике.

Ожењен је и има двоје деце.