Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Правосудне академије, Београд за 2021. годину

Субјект ревизије:

ПРАВОСУДНА АКАДЕМИЈА, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 1

Датум извештаја о ревизији

18.01.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2021.

Извештај

правосудна , академија