Државна ревизорска институција

ДРИ помаже Републици Србији да мудро управља и користи ресурсе!

Визија: ДРИ је независна врховна ревизорска институција која помаже Републици Србији да мудро управља и користи ресурсе.

Дан ДРИ обележава се 26. јула јер је на тај датум 1844. године Законом о устројству основана Главна контрола – претеча данашње Државне ревизорске институције

Актуелности

19.02.2024.

Представљен Обједињени извештај о ревизијама сврсисходности пословања „Информациони системи у јавном градском превозу“

19.02.2024.

Представљен Обједињени извештај о ревизијама сврсисходности пословања „Информациони системи у јавном градском превозу“

Потребна је сарадња градских управа и градских предузећа која врше услугу јавног градског превоза у Републици Србији, у циљу покретања заједничке иницијативе ка стандардизацији информационих система у јавном градском превозу, што је кључни корак ка пружању бољих и свеобухватнијих услуга грађанима и успостављању неопходне поузданости система, речено је на данашњој конференцији за медије Државне ревизорске институције (ДРИ). 

Прочитајте више
19.02.2024.

Представљен Обједињени извештај о ревизији правилности и сврсисходности пословања „Правилност и ефикасност поступка јавних набавки у установама средњег образовања”

19.02.2024.

Представљен Обједињени извештај о ревизији правилности и сврсисходности пословања „Правилност и ефикасност поступка јавних набавки у установама средњег образовања”

У циљу рационалнијег коришћења јавних средстава, потребно је да средње стручне школе успоставе ефикаснији систем набавки, нарочито у делу планирања набавки и праћењу извршења уговора, што би могло допринети побољшању услова образовања и васпитања у погледу простора, опреме и наставних средстава, речено је на данашњој конференцији за медије Државне ревизорске институције (ДРИ).

Прочитајте више
08.02.2024.

Представљен извештај о ревизији сврсисходности пословања „Управљање SAP ERP финансијским информационим системом града Београда”

08.02.2024.

Представљен извештај о ревизији сврсисходности пословања „Управљање SAP ERP финансијским информационим системом града Београда”

Неопходно је унапредити апликативне контроле, обезбедити размену података у форматима који ће смањити зависност од добављача услуге, успоставити услужни/хелп деск, побољшати подршку корисницима и јачањем информационе заштите обезбедити неопходан ниво поузданости SAP ERP финансијског информационог система, речено је на данашњој конференцији за медије Државне ревизорске институције (ДРИ).

Прочитајте више