Резиме извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност успостављања интерне финансијске контроле у јавним предузећима и друштвима капитала која обављају делатност од општег интереса“

Субјект ревизије:

Тренутно није унет субјект ревизије.

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

31.01.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2021.

Извештај

финансијска контрола , јавна предузећа

Листа свих ревизија субјекта

    Тренутно нема извештаја које су повезане са овим субјектом