Резиме извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Управљање биомасом као обновљивим извором енергије“

Субјект ревизије:

Тренутно није унет субјект ревизије.

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

02.02.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2021.

Извештај

биомаса , обновљиви

Листа свих ревизија субјекта

    Тренутно нема извештаја које су повезане са овим субјектом