Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности акционарско друштво, Београд

Субјект ревизије:

Тренутно није унет субјект ревизије.

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

01.02.2023.

Период спровођења ревизије

2023

Извештај

Тренутно не постоји унет извештај.
Регистар

Листа свих ревизија субјекта

    Тренутно нема извештаја које су повезане са овим субјектом