Резиме извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Информациони системи у правосуђу“

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 1

Датум извештаја о ревизији

06.02.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2021.

Извештај

информациони системи , правосуђе

Листа свих ревизија субјекта