Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавно комуналног предузећа „Равно 2014“, Ћуприја по ревизији правилности пословања у делу који се односи на јавне набавке за 2020. и 2021. годину и потраживања од купаца за 2021. годину

Субјект ревизије:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "РАВНО 2014", ЋУПРИЈА

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

15.03.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2021.

Извештај

Равно , Ћуприја

Листа свих ревизија субјекта