Послеревизиони извештај о мерама исправљања Дома здравља Бор, Бор у ревизији правилности пословања у делу који се односи на набавке добара, услуга и радова у 2020. и 2021. години и расходе за запослене у 2021. години

Субјект ревизије:

ДОМ ЗДРАВЉА БОР

Сектор:

Sektor broj 3

Датум извештаја о ревизији

15.03.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2021.

Извештај

Дом здравља , Бор