Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) финансијских извештаја Друштва са ограниченом одговорношћу Резерват Увац, Нова Варош за 2021. годину

Субјект ревизије:

РЕЗЕРВАТ УВАЦ ДОО, НОВА ВАРОШ

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

15.03.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2021.

Извештај

резерват , Увац