Послеревизиони извештај о мерама исправљања Дома здравља Пирот, Пирот по ревизији правилности пословања за 2021. годину у делу који се односи на набавке добара, услугa и радова у 2020. и 2021. години и расходе за запослене у 2021. години

Субјект ревизије:

ДОМ ЗДРАВЉА ПИРОТ, ПИРОТ

Сектор:

Sektor broj 3

Датум извештаја о ревизији

17.03.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2021.

Извештај

Пирот

Листа свих ревизија субјекта