Извештај о ревизији одазивног извештаја Машинског факултета Универзитета у Београду, Београд који се односи на ревизорски број 400-790/2021-03/18 од 28. децембра 2021. године

Субјект ревизије:

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 1

Датум извештаја о ревизији

26.05.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2020.

Листа свих ревизија субјекта