Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) правилности пословања Универзитета у Новом Саду – Академије уметности, Нови Сад у делу који се односи на јавне набавке за 2019. и 2020. годину и расходе за запослене за 2020. годину