Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Министарства унутрашњих послова, Београд за 2022. годину

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 1

Датум извештаја о ревизији

14.06.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

унутрашњих , послова

Листа свих ревизија субјекта