Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Привредног апелационог суда, Београд за 2022. годину

Субјект ревизије:

Тренутно није унет субјект ревизије.

Сектор:

Sektor broj 1

Датум извештаја о ревизији

14.06.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

апелациони

Листа свих ревизија субјекта

    Тренутно нема извештаја које су повезане са овим субјектом