Резиме извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Општине Деспотовац за 2022. годину

Субјект ревизије:

ОПШТИНА ДЕСПОТОВАЦ

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

14.06.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

Деспотовац

Листа свих ревизија субјекта