Резиме извештаја о ревизији правилности пословања Друштва са ограниченом одговорношћу „Транспортгас Србија“, Нови Сад у делу који се односи на јавне набавке за 2021. и 2022. годину и зараде, накнаде зарада, накнаде трошкова и друга примања запослених за 2022. годину

Субјект ревизије:

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА НОВИ САД, НОВИ САД

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

14.06.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

транспортгас

Листа свих ревизија субјекта