Резиме извештаја о ревизији правилности пословања Централног регистра, депо и клиринг хартија од вредности акционарско друштво, Београд у делу који се односи на јавне набавке за 2021. и 2022. годину и зараде, накнаде зарада, накнада трошкова и друга примања запослених за 2022. годину

Субјект ревизије:

ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР, ДЕПО И КЛИРИНГ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

21.06.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

Регистар , депо , клиринг

Листа свих ревизија субјекта