Резиме извештаја о ревизији правилности пословања Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу, Београд у делу који се односи на јавне набавке за 2021. и 2022. годину и расходе за запослене за 2022. годину

Субјект ревизије:

Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу, Београд

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

21.06.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

бродови , пловидба