Резиме обједињеног извештаја о ревизијама правилности и сврсисходности пословања “Правилност и ефикасност поступка јавних набавки у установама ученичког стандарда”

Субјект ревизије:

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА "АНГЕЛИНА КОЈИЋ - ГИНА", ЗРЕЊАНИН

Субјект ревизије:

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА УЖИЦЕ

Субјект ревизије:

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СОМБОР

Субјект ревизије:

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА НИШ, НИШ

Субјект ревизије:

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ

Субјект ревизије:

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗАЈЕЧАР

Субјект ревизије:

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ-БЕОГРАД, БЕОГРАД

Субјект ревизије:

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА "БРАНКОВО КОЛО", НОВИ САД

Сектор:

Sektor broj 1

Датум извештаја о ревизији

12.07.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2020.-31.12.2021.

Листа свих ревизија субјекта