Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Министарства просвете (Глава 26.0 Министарство просвете и Глава 26.4 Више и универзитетско образовање), Београд за 2022. годину

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 1

Датум извештаја о ревизији

14.07.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

просвета

Листа свих ревизија субјекта