Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Клиничко-болничког центра „Бежанијска коса“, Београд за 2022. годину

Субјект ревизије:

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР "БЕЖАНИЈСКА КОСА", БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 3

Датум извештаја о ревизији

14.07.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

Бежанијска , коса

Листа свих ревизија субјекта