Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Високе струковне васпитачке и медицинске школе у Вршцу, Вршац за 2022. годину