Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Здравственог центра Врање, Врање за 2022. годину

Субјект ревизије:

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ, ВРАЊЕ

Сектор:

Sektor broj 3

Датум извештаја о ревизији

26.07.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

здравствени

Листа свих ревизија субјекта