Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Републичке дирекције за робне резерве, Београд за 2022. годину

Субјект ревизије:

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

26.07.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

робне резерве

Листа свих ревизија субјекта