Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Агенције за осигурање депозита, Београд за 2022. годину