Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Високe школe струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Кикинда за 2022. годину

Субјект ревизије:

Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Кикинда

Сектор:

Sektor broj 1

Датум извештаја о ревизији

16.08.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.