Резиме извештаја о ревизији правилности пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију енергије и флуида и пружање услуга Енергетика, Крагујевац за 2022. годину која се односи на мере исправљања по Извештају о ревизији правилности пословања у делу који се односи на јавне набавке за 2019. и 2020. годину и потраживања од купаца исказаних у 2020. години

Субјект ревизије:

ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ДИСТРИБУЦИЈУ ЕНЕРГИЈЕ И ФЛУИДА И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ, КРАГУЈЕВАЦ

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

16.08.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

флуид , Енергетика

Листа свих ревизија субјекта