Резиме Извештаја о ревизији завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд за 2022. годину

Субјект ревизије:

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 3

Датум извештаја о ревизији

18.08.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

пензијско , инвалидско

Листа свих ревизија субјекта