Резиме извештаја о ревизији правилности пословања Привредног друштва Нови Сад-Гас за дистрибуцију гаса, одржавање и извођење д. о. о. Нови Сад у делу који се односи на јавне набавке за 2021. и 2022. годину и зараде, накнаде зарада, накнаде трошкова и друга примања запослених за 2022. годину

Субјект ревизије:

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО НОВИ САД-ГАС ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА, ОДРЖАВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ ДОО НОВИ САД, НОВИ САД

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

18.08.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

гас , Нови Сад

Листа свих ревизија субјекта