Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Предузећа за производњу и промет аутоделова 21. октобар д.о.о. Крагујевац за 2022. годину