Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Јавног енергетског предузећа „Топлана“, Краљево за 2022. годину

Субјект ревизије:

ЈАВНО ЕНЕРГЕТСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "ТОПЛАНА", КРАЉЕВО

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

23.08.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

Топлана , Краљево