Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Високе пословне школе струковних студија у Новом Саду, Нови Сад, за 2022. годину

Субјект ревизије:

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ

Сектор:

Sektor broj 1

Датум извештаја о ревизији

25.08.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

струковне , Нови Сад