Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Јавног предузећа „Елгас“, Сента за 2022. годину

Субјект ревизије:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛГАС, СЕНТА

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

30.08.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

елгас