Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Градска топлана“, Крушевац за 2022. годину

Субјект ревизије:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ КРУШЕВАЦ

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

06.09.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

Топлана , Крушевац