Резиме извештаја о ревизији правилности пословања Саобраћајног предузећа Ласта а.д. Београд (Звездара) за 2022. годину која се односи на мере исправљања по ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2015. годину