Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Дома здравља „Др Милан-Бане Ђорђевић”, Велика Плана за 2022. годину