Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Дома здравља „Др Милан-Бане Ђорђевић”, Велика Плана за 2022. годину

Субјект ревизије:

ДОМ ЗДРАВЉА„ДР МИЛАН-БАНЕ ЂОРЂЕВИЋ”, ВЕЛИКА ПЛАНА

Сектор:

Sektor broj 3

Датум извештаја о ревизији

06.09.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.