Извештај о ревизији правилности пословања Компаније Дунав осигурање а.д.о. Београд који се односи на зараде, накнаде зарада, накнаде трошкова и друга примања запослених за 2022. годину

Субјект ревизије:

КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

08.09.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

Дунав , осигурање