Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Друштва за извођење хидрограђевинских радова ПИМ „Хидроинжењеринг“ д.о.о, Београд за 2022. годину

Субјект ревизије:

ДРУШТВО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИДРОГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА ПИМ „ХИДРОИНЖЕЊЕРИНГ“ Д.О.О, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

08.09.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.