Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Опште болнице Параћин, Параћин за 2022. годину