Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Опште болнице Параћин, Параћин за 2022. годину

Субјект ревизије:

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН

Сектор:

Sektor broj 3

Датум извештаја о ревизији

13.09.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

Параћин