Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Пољопривредне стручне службе „Кикинда“ д.о.о., Кикинда за 2022. годину

Субјект ревизије:

ПОЉОПРИВРЕДНА СТРУЧНА СЛУЖБА „КИКИНДА“ Д.О.О., КИКИНДА

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

13.09.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Листа свих ревизија субјекта