Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом Шумадија д.о.о., Крагујевац за 2022. годину

Субјект ревизије:

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ШУМАДИЈА Д.О.О., КРАГУЈЕВАЦ

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

13.09.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

Шумадија