Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој железнице у Београду „Београдски метро и воз“, Београд за 2022. годину

Субјект ревизије:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И ОБАВЉАЊЕ ПРЕВОЗА ПУТНИКА МЕТРООМ И РАЗВОЈ ЖЕЛЕЗНИЦЕ У БЕОГРАДУ „БЕОГРАДСКИ МЕТРО И ВОЗ“, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

15.09.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

метро , воз