Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Апелационог суда у Београду, Београд, за 2022. годину

Субјект ревизије:

АПЕЛАЦИОНИ СУД, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 1

Датум извештаја о ревизији

20.09.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

апелациони