Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Пољопривредне саветодавне и стручне службе Београд д.о.о Београд-Младеновац за 2022. годину

Субјект ревизије:

Тренутно није унет субјект ревизије.

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

20.09.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

Пољопривреда

Листа свих ревизија субјекта

    Тренутно нема извештаја које су повезане са овим субјектом