Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Привредног друштва за транспортне услуге, одржавање и оправку моторних возила „Аутотранспорт“ д.о.о. Костолац, Костолац, за 2022. годину

Субјект ревизије:

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ОПРАВКУ МОТОРНИХ ВОЗИЛА „АУТОТРАНСПОРТ“ Д.О.О. КОСТОЛАЦ

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

27.09.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

Аутотранспорт