Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Јавног комуналног предузећа „Градска топлана“, Пирот за 2022. годину